Certificaten

UNETO-VNIUneto Vni
Kuyvenhoven Elektrotechniek is een gecertificeerd UNETO-VNI installatiebedrijf.
UNETO-VNI is een ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.

STERKINSterkin
Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.
Kuyvenhoven Elektrotechniek voldoet aan de normen en eisen van de Sterkin erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen.

ISO 9001:2000ISO-9001
Door te voldoen aan de normen van de ISO 9001:2000 wordt de kwaliteit gewaarborgd.
ISO 9001:2000 is namelijk een kwaliteitsmanagementsysteem.
Hierdoor weet de klant dat wij consequent producten leveren conform de eisen van de klant en aan de wettelijke voorschriften.
Verder beogen wij continue verbeteringen in de huidige processen te vinden.

KENTEQ en SBBKenteq
Het up to date houden van vakmanschap is noodzakelijk om continuïteit te garanderen.
Daarom is Kuyvenhoven Elektrotechniek KENTEQ-erkend.
Kenteq is het kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap.
SBBHet faciliteren van de beroeps praktijkvorming ligt bij de “Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven” (SBB), de uitvoeringsorganisatie van de wettelijke taken.

Kuyvenhoven Elektrotechniek biedt stagiaires de kans om werkervaring op te doen.
Als erkend leerbedrijf willen we technisch vakmanschap garanderen en stimuleren middels het bijscholen van eigen personeel.

DUURZAME INZETBAARHEID ELEKTROMONTEURSESF
Kuyvenhoven Elektrotechniek is een familiebedrijf in het Westland dat reeds 50 jaar bestaat. Mede door de grote betrokkenheid met en loyaliteit naar klanten en medewerkers heeft het bedrijf al jaren een vaste kern personeelsleden.
Kuyvenhoven Elektrotechniek staat voor 2 belangrijke uitdagingen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn ervaren medewerkers duurzaam inzetbaar blijven en hoe zorg ik ervoor dat de grote schat aan kennis en praktijkervaring op elkaar en op nieuwe medewerkers wordt overgedragen.
In het project “Duurzame inzetbaarheid Elektromonteurs” zetten we in op het duurzaam fysiek gezond houden van de ervaren krachten en het delen van kennis waardoor de kracht van ons bedrijf middels de medewerkers wordt voortgezet en geborgd.

VEBVEB
Elke VEB-installateur heeft door ervaring en opleiding een specialisme binnen de beveiligingsbranche opgebouwd.
Door het volgen van vakbekwame cursussen blijven wij op de hoogte van de nieuwste eisen en technische ontwikkelingen.

Privacy
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid bij  organisaties om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoen. Zie hiervoor onze Privacyverklaring