Installaties

De elektrotechnische installatie is een van de belangrijkste installaties in een gebouw.
Aan deze installaties worden, naast de eisen en wensen van de opdrachtgever ook wettelijke normen gesteld, die garant staan voor een veilige en betrouwbare werking.
Vanaf het advies en ontwerp tot aan de oplevering van de elektrotechnische installatie voldoet Kuyvenhoven Elektrotechniek aan deze eisen en wensen.

Na de oplevering verricht Kuyvenhoven Elektrotechniek onderhoudswerkzaamheden en veiligheidskeuringen. Hiermee worden in veel gevallen toekomstige storingen of gebreken voorkomen.

Kuyvenhoven Elektrotechniek heeft ruime ervaring in renovatie- en nieuwbouwprojecten bij particulieren, overheid en bedrijfsleven.


JungAttemaSchneiderEaton